อาหารเช้า

อาหารเช้าแบบอังกฤษ

English-Breakfast

ผลไม้ตามฤดูกาล

Watermelon-Red-Food

ไข่เบเนดิค

eggs-benedict

ข้าวเหนียว หมูปิ้ง

sticky-rice-grilled-pork

ข้าวต้มหมู

ข้าวต้มทรงเครื่อง