วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

วัดมัชฌิมาวาส

วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง

วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตั้งอยู่ในตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนหมากแข้งและถนนดุษฎี ด้านทิศใต้ติดกับถนนวัฒนา ด้านทิศเหนือติดกับถนนโพนพิสัย ก่อนจะมาเป็นวัด มัชฌิมาวาส วัดนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อน ชื่อว่าวัดโนนหมากแข้งแต่หลักฐานที่พอให้ทราบได้ว่าเป็นวัดร้างนั้น ก็มีอยู่ 2 อย่าง คือเจดีย์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่โนน (เนิน) ประชาชนเล่าสืบกันมาว่าเจดีย์นั้นได้ครอบ หรือคร่อมตอหมากแข้งขนาดใหญ่ และมีพระพุทธรูปหินขาว ปางนาคปรกอยู่ภายในเจดีย์ ปัจจุบันถูกเรียกว่าหลวงปู่นาค ก็ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่หน้าพระอุโบสถ ให้ชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้สักการะบูชากันมาจนถึงทุกวันนี้ และกลายเป็นพระพุทธรูปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมัชฌิมาวาสตลอดมา ประชาชนที่เคารพศรัทธา สามารถนำทองคำเปลวปิดถวายเพื่อเป็นการสักการะบูชาได้สะดวกขึ้น หลวงพ่อนาค เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก วัสดุหินขาว พอกปูนทับองค์เดิม ขนาดหน้าตักกว้าง 104 เซนติ เมตร สูง 260 เซนติเมตร (เฉพาะองค์พระสูง 149 เซนติเมตร) ศิลปะรัตนโกสินทร์นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดอุดรธานี ประดิษฐานที่มุขด้าน หน้าอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส

โทร: 095-647-3251 (คุณเคท)
        080-421-0654 (คุณเคเรน)
        095-663-4924 (คุณก้อย)
ไลน์ ไอดี: the_gallery_ud หรือ nooren
จีพีเอส :: 17.407305,102.762611