วัดป่าภูก้อน

1395383807

วัดป่าภูก้อน

ภูก้อนเป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่งอยู่ในท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง กิ่งอำเภอนกยูง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เป็นภูเขาใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 830 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกอื่น ๆ มีพื้นที่ 1,000ไร่ (กว้าง 1,000 เมตร ยาว 1,625 เมตร) และได้ขนานนามว่า พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติภูก้อน ในแถบนั้น มีภูเขาลูกเล็กๆติดกันอยู่ โดยรอบบริเวณเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ อากาศชุ่มชื้นมีหมอกปกคลุม เป็นต้นน้ำลำธารที่มีน้ำไหลตลอดปี เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยที่วัดนี้ เกิดจากความดำริของพุทธบริษัท ผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน โดยมุ่งดำเนินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ตลอดจนสัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทย พร้อมทั้งเพื่อจรรโลงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนา ใฝ่เจริญมั่งคงคู่แผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน ภายใต้การดูแลของ พระครูจิตตภาวนาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน เจ้าคณะอำเภอนายูง  เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนไวท์คาร์ราร่า นำเข้าจากอิตาลี  ความยาว 20 เมตร มีพระมหาวิหาร กว้าง 39 เมตร ยาว 49 เมตร เป็นวัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี

โทร: 042-181-305 (ออฟฟิศ)
080-421-0654 (คุณคาเรน)
095-663-4924 (คุณก้อย)
ไลน์ ไอดี: the_gallery_ud
จีพีเอส :: 17.407305,102.762611