วัดนาหลวง

วัดนาหลวง

วัดนาหลวง

วัดนาหลวง หรือวัดภูย่าอู่ (อภิญญาเทสิตธรรม)  ตั้งอยู่บนยอดเขาภูย่าอู่ใกล้หมู่บ้านนาหลวง  อยู่ในเขตตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ห่างจากตัวอำเภอบ้านผือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ  46  กิโลเมตร  ปัจจุบันสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี  ได้ประกาศแต่งตั้งวัดนาหลวง  ให้เป็นสำนักวิปัสสนาธุระประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นวัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานของจังหวัดซึ่งหลังจากออกพรรษาแล้ว ก็จะมีหน่วยงานราชการ องค์กรและกลุ่มต่างๆ รวมทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษา ที่สนใจในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาขอรับการอบรม เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาตลอดจนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสงบสว่างในจิตใจ มีสติสัมปชัญญะ ซึ่งหลวงปู่พระราชสิทธาจารย์ประธานสงฆ์ ให้เมตตาต่อผู้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ มีพระครูภาวนาธรรมาภินันทเป็นเจ้าอาวาส  โดยมีพระราชสิทธาจารย์ (หลวงพ่อทองใบ ปภัสสโร) พระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งเป็นประธานสงฆ์ และตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม จะมีพระครู และพระพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและเอาใจใส่ด้วยความเมตตา ปัจจุบันมีภิกษุอยู่จำพรรษา 111 รูป เณร 1 รูป

โทร: 042-181-305 (ออฟฟิศ)

080-421-0654 (คุณคาเรน)
095-663-4924 (คุณก้อย)
ไลน์ ไอดี: the_gallery_ud
จีพีเอส :: 17.407305,102.762611